U bent hier

Sint-Annastraat - Bottelare (site Rouan)

De gronden aan de splitsing van de Sint-Annastraat en Molenhoekstraat in Bottelare liggen er al jaren verlaten bij. De voorbije jaren zijn ontwikkelaars in gesprek gegaan met het lokaal bestuur om deze site nieuw leven in te blazen. Op onze vraag werd daarbij ook de buurt uitgebreid betrokken voordat we een vergunningsaanvraag indienden.

 

 

Een expliciete vraag van zowel bewoners als het lokaal bestuur zelf was om duidelijk zicht te geven op hoe men met de vervuiling op de site zal omgaan. Daar heeft de ontwikkelaar rekening mee gehouden door in de verkavelingsaanvraag duidelijke info rond de sanering van de gronden op te nemen. Ook de overige opmerkingen uit de buurt en de betrokken diensten werden meegenomen en in het voorjaar 2020 diende men een verkavelingsaanvraag in tot het bouwen van in totaal 13 woningen.

  • Zowel langs de Sint-Annastraat als de Pontstraat worden telkens 2 woningen voorzien en in het binnengebied tekent de aanvrager 9 woningen in, die bereikbaar zijn vanaf de Sint-Annastraat.
  • Aan het begin van de verkaveling komt een openbare parking.
  • Doorheen heel de verkaveling wordt openbaar groen en waterbuffering voorzien, met een buurtparkje centraal in het binnengebied.
  • Tussen de Pontstraat en de nieuwe verkaveling komt een verbinding voor voetgangers en fietsers.

 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek rond deze aanvraag loopt van dinsdag 2 juni tot en met woensdag 1 juli 2020. Door de coronacrisis kon de geplande infovergadering jammer genoeg niet meer doorgaan. Daarom vind je alle documenten die in de aanvraag zitten hieronder. Wie wenst, kan de documenten op afspraak ook persoonlijk komen inkijken op de dienst Omgeving.

 

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen met de referentie BEZWAAR OMV_2020024325. Dat kan op een van de volgende manieren: