U bent hier

site Hebbelynck

Wat?

Ons lokaal bestuur heeft in zijn meerjarenplanning de ontwikkeling van ‘site Hebbelynck’ opgenomen. Daarmee wordt de site van het 'huis Hebbelynck' en de parking Vredegerecht bedoeld.  We stelden daarvoor de intercommunale Veneco aan, die ons hiervoor begeleidt. In het project bekijken we ook de link naar de sportsite Ter Wallen.

Een eerste ontwerp werd besproken op de gemeenteraadscommissie van 19 mei 2020. In de loop van 2020 zal hierover een breed participatietraject volgen.Meer info vindt u dus weldra op deze pagina.

Indien het inloggen voor de digitale vergadering van 29 mei niet lukt, kan u hieronder de instructies voor het gebruiken van het programma Zoom vinden.

Bekijk ook