U bent hier

Hoe zie jij de toekomst van de kerken in Merelbeke?

Wat?

Merelbeke telt verschillende kerken. Welke functie ze in de toekomst krijgen, hangt af van verschillende factoren. De kerkelijke overheid wil haar pastorale activiteiten anders gaan organiseren. De bisschop heeft recent beslist welke kerken bestemd blijven voor religieuze activiteiten en welke een andere bestemming krijgen. Dat laatste geldt voor de kerken van Schelderode, Munte en Lemberge.

Het gemeentebestuur maakt een gedetailleerde inventaris op van alle kerkgebouwen in Merelbeke. Per kerk wordt informatie verzameld over eigendomstitel, erfgoedwaarde, bouwfysische toestand, ligging, aanwezigheid van begraafplaats, behoefte aan ruimte voor scholen, verenigingen, zorginstellingen, actueel gebruik, belangstelling van andere actoren, financiële tussenkomsten …

De gemeentelijke inventaris en de visie van het bisdom vormen samen een kerkenbeleidsplan. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die na advies van de bisschop het kerkenbeleidsplan goedkeurt. Daarin vind je vooral een langetermijnvisie op de kerken terug. Welke invulling een kerk zal krijgen, wordt later bepaald en gebeurt in samenspraak met heel wat actoren (Centraal kerkbestuur, buurtbewoners, adviesraden …). Het kerkenbeleidsplan is enkel van toepassing op de parochiekerken. Daarom is onder meer de Sint-Hendrikskerk in Kwenenbos, die beheerd wordt door een vzw, er niet in opgenomen.

Na bespreking van het kerkenbeleidsplan op de gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 19 september 2017 keurde de gemeenteraad op 26 september 2017 het plan goed.

 

Infomoment van 9 november 2016

Op 9 november 2016 organiseerde het gemeentebestuur een algemeen infomoment rond de toekomst van de kerken. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur gaf uitleg rond de opmaak van een parochiekerkenplan. Een pak goede voorbeelden uit eigen land maar ook uit het buitenland kwamen die avond aan bod.

Participatietraject Sint-Martinuskerk (Schelderode)

Op 8 december 2016 kwamen een 40-tal Schelderodenaren samen om na te denken over de toekomst van de kerk. Als beschermd monument in een beschermd dorpsgezicht bepaalt de erfgoedwaarde mee welke activiteiten er in het gebouw kunnen doorgaan. De voorstellen voor mogelijke bestemmingen van de open bewonersvergadering van februari 2016 werden onderverdeeld in volgende categorieën: stilte, afscheid, vergaderen, bijeenkomen, ontmoeten en feesten. De aanwezigen op 8 december 2016 willen liefst dat de kerk een stille ruimte wordt en tegelijkertijd ook een open plaats waar lokale verenigingen kunnen vergaderen en de lokale gemeenschap kan samenkomen.

Het projectdossier voor de Sint-Martinuskerk van Schelderode werd tijdens een gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 7 februari 2017 toegelicht en is ondertussen ook ingediend bij het Projectbureau Herbestemming kerken. Dat toetst momenteel de mogelijkheden af, stelt een ontwerp voor en maakt een raming op.

Participatietrajecten Sint-Bonifatiuskerk (Munte) en Sint-Aldegondiskerk (Lemberge)

Ook de Sint-Bonifatius- en Sint-Aldegondiskerk worden onttrokken aan de eredienst en krijgen een nieuwe functie. Het gemeentebestuur heeft in maart 2017 eerst de lokale actoren uitgenodigd voor overleg. Samen met de verenigingen, de kerkraad, het bewonersplatform, geïnteresseerde partners, … willen we een traject voorbereiden op maat van de lokale gemeenschap. Het bewonersplatform Lemberge heeft ondertussen een bus-aan-bus-enquête gedaan. In Munte was er eind vorig jaar een eerste brainstormsessie. In de zomer werden via een ideeënbus extra voorstellen verzameld.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst raad en college
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(09/12) tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
rc [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Als gemeentebestuur dragen wij bij tot het welzijn van de burgers en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. Wij willen de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij onze beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en de evaluatie ervan.

  • Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

  • Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding dan kan je hier terecht.

  • Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.