U bent hier

Cultuurforum

Wat?

Onder de noemer cultuurforum organiseert de dienst cultuur boeiende gespreksavonden waarbij naast een inhoudelijk thema met een professionele spreker ook tijd en ruimte is voor dialoog, overleg en nabespreking.

Doel van het traject is om met cultureel geïnteresseerden een forum te creëren dat zich buigt over het cultuurbeleid en concrete projecten in onze gemeente.

De lezingen moeten het startpunt vormen voor een nieuwe werking van de raad voor cultuur. Samen met de deelnemers/cultureel geïnteresseerden gaan we na hoe we de raad voor cultuur nieuw leven kunnen inblazen en hoe hij een actieve en dynamische rol kan spelen.

Het accent van de lezingen ligt op het breed informeren van de deelnemers en hen achtergrondinformatie meegeven rond specifieke, culturele thema’s en (cultuur)beleid. Dat gebeurt aan de hand van cijfermateriaal, onderzoek, deskundigen …

 

VOORBIJE CULTUURFORA

Woensdag 14 november 2018 - Lezing Miek De Kepper

Miek De Kepper blikte tijdens haar lezing terug op 50 jaar lokaal cultuurbeleid: waar hebben we vooruitgang geboekt en waar zijn we gaandeweg iets verloren? Waar liggen kansen voor de toekomst? Samen zochten we antwoorden op de vragen: wat moeten we in Merelbeke behouden en versterken? Hoe passen we duurzame ontwikkeling in het cultuurbeleid in en wat moeten we vernieuwen?

Presentatie Miek De Kepper

20181114_Verslag Cultuurforum 

 

Donderdag 23 maart 2017 om 20 uur – Verenigingen in de kijker

Gastspreker Bart Verhaeghe (van de Verenigde Verenigingen) gaf een presentatie over hoe het met het verenigingsleven in Vlaanderen is gesteld. Waarom verenigen mensen zich vandaag nog en voor welke uitdagingen staat het verenigingsleven? Welke verenigingen zijn actief, hoe verenigen ze zich (wat zijn vernieuwde vormen) en wat willen zij bereiken? Herbekijk hier het filmpje over het maatschappelijk middenveld.

Verenigingen werken aan de samenleving, in de hoop ze een beetje beter, warmer en socialer te maken. Daarbij zoeken we allemaal naar manieren om effectieve en impactvolle veranderingen teweeg te brengen. Maar wat draag je nu precies bij aan de samenleving en wat leer je daaruit? We lichtten vanuit de dienst  cultuur enkele praktijkvoorbeelden toe.

De zin in meer samenwerking groeit, maar hoe en waartoe slaan we die bruggen in de praktijk? Een goed begin is elkaar ontmoeten en samen nadenken, over de muurtjes heen. Tijdens  de 'meet & greet'  konden de aanwezigen en verenigingen elkaar beter te leren kennen en nadenken over nieuwe verbindingen.

 

Maandag 12 december 2016 – Creatieve brainstorm: vooruitblik op het nieuw gemeenschapscentrum, zijn bewoners en nieuwe werking

Samen met onze lokale artiesten hielden we een brainstorm over het nieuwe GC. Van de partij waren: Han Coucke (acteur/comedian), Frank Dierens (acteur), Dominique Collet (actrice), Filip Verneert (muzikant), Wouter Cox (beeldend kunstenaar/PostX) en Sebastiaan Eggermont (acteur/kunstenaar).
Het publiek kon mee ontdekken, experimenteren en het nieuwe GC vormgeven. Vol belangstelling luisterden wij naar hun dromen, ideeën,... Bekijk de presentatie of lees de neerslag van de brainstorm.

 

Woensdag 5 oktober 2016 - Gespreksavond rond  culturele infrastructuur en het nieuw gemeenschapscentrum, een vooruitblik op het gebouw

Johan Penson (hoofd infrastructuur Vooruit, voorzitter STEPP en lid van de Sarc): schept breder kader infrastructuurbeleid, geeft tips en aanbevelingen waar je als lokale speler rekening moet houden bij culturele (nieuwe) infrastructuur … 

Elke Verhaeghe (Forum voor Amateurkunsten) over het belang van kwaliteitsvolle lokale culturele infrastructuur. Het gebouw vanuit gebruikersperspectief (kunstenaars) bekeken.
Architecten Aldo en David De Beule toelichting van de plannen van het nieuwe gebouw.
Chris Van Goethem geeft uitleg bij het theater-technische luik

 

Woensdag 25 mei 2016- Lezing door Filip Verneert en Silke Van der Schaeghe
Kunstenbeleid in Merelbeke

Filip Verneert (directeur vzw Muziekmozaïek, lid van de SARC en werkgroep DKO, muzikant) over het belang van een degelijk (amateur)kunstenbeleid, wat dat inhoudt geïllustreerd met praktijkverhalen en boeiend cijfermateriaal. Silke Van der Schaeghe (master Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen en voormalig medewerker bij de dienst jeugd) lichtte enkele boeiende resultaten uit haar onderzoeksthesis rond 'jonger(en)cultuur in Merelbeke' toe.

 

Donderdag 14 april 2016 - Lezing door Hoogleraar Bestuurskunde Filip De Rynck
Burgerparticipatie en de toekomstige rol van de adviesraden

Vandaag is de rol van de traditionele adviesraden veel minder duidelijk, ook in Merelbeke. Het tijdperk van de adviesraden dooft uit, de toekomst is aan open overlegplatformen. Of dat is toch de mening van hoogleraar Bestuurskunde Filip De Rynck. Op donderdag 14 april hield hij een gespreksavond rond burgerparticipatie. Wat is de toekomstige rol van de adviesraden?  Hoe kan je slimme verbindingen leggen tussen beleid en samenleving en hoe zorg je voor een productieve samenwerking?

Prijs?

Deelname is gratis

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst cultuur
Gemeenschapscentrum 't Groenendal
Brandegems Ham 5
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
Namiddag op afspraak.

Contact

  • 09 210 35 80
09 210 35 81
cultuur [at] merelbeke.be

Bekijk ook