U bent hier

Makegemse bossen

Wat?

Gezin met kindjes in het bosDe Makegemse bossen liggen ten zuiden van de gemeente aan de Makegemstraat en worden beschermd door het Habitatrichtlijngebied en het VEN-gebied. Een groot deel van deze bossen bestaan uit populier of naaldhout. De landbouwgronden rond de bossen worden ingenomen door grote percelen akker- en grasland wat voor een open landschap zorgt. Ten zuiden van de Boterhoekstraat en ook in de vallei van de Makegembeek vind je boomkwekerijen. Tussen de bossen ligt gras- en akkerland. Het landschap vertoont hier een meer gesloten karakter door meer bomenrijen en knotbomen.