U bent hier

Sportbeleid

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, ruimte bieden, begeleiden en opleiden om regelmatig te bewegen of sport te doen.

Merelbeke voorziet hiervoor voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur en personele, logistieke en financiële middelen voor zowel de erkende sportverenigingen als voor anders georganiseerde sportvormen en voor de individuele sporter.

Bij het uitwerken van sportpromotie-acties vertrekt Merelbeke steeds vanuit het standpunt dat ze  gezondheidsbevorderend zijn en oog hebben voor de ethiek in de sport en in het bijzonder voor de positieve waarden in de jeugdsport (panathlon-declaratie).

 

Hierbij wordt

 1. aandacht geschonken aan de diversiteit van het gemeentelijk  aanbod
 • kijken wat de clubs aanbieden en invullen van eventuele lacunes
 • opvolgen en promotie van nieuwe trends
 • benaderen van specifieke doelgroepen
 • oog hebben voor sociale integratie
 1. aandacht besteed aan ondersteuning van de bestaande werkingen
 • logistieke (indirecte) en geldelijke (directe) ondersteuning van sportverenigingen
 • samenwerking met en ondersteuning van privé-initiatieven
 • ondersteunen van de gemeentelijke sportraad
 1. kwaliteitsverhoging en uitbreiding van het eigen aanbod nagestreefd en worden de clubs gestimuleerd om hetzelfde te doen
 2. een moderne communicatiestrategie uitgewerkt waarbij de modernste communicatiemiddelen worden ingezet
 3. samengewerkt met partners

Gemeentelijke adviesraad voor sport

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van alle inwoners van Merelbeke.