Jaarmarkt

Wat?

In Merelbeke vindt telkens op de dinsdag na de 2e zondag van september een jaarmarkt plaats van 8.30 tot 13 uur. De jaarmarkt vindt plaats langs de Hundelgemsesteenweg tussen de rotonde in het centrum en de Dr. O. De Gruyterstraat.

Wie?

De jaarmarkt in Merelbeke wil de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven stimuleren. Het is een jaarlijks gebeuren dat georganiseerd wordt door het gemeentebestuur Merelbeke. Volgende personen kunnen deelnemen aan de jaarmarkt:

  • (Lokale) handelaars, ambachtslui, landbouwers, producenten …
  • Verenigingen en sectoren die de belangen van voorgenoemde professionele groepen verdedigen
  • Verenigingen die verkopen voor een goed doel

Voorwaarden

Verkopen tijdens de jaarmarkt in Merelbeke zijn niet onderworpen aan de wetgeving inzake ambulante handel en moeten dus niet beschikken over een machtiging voor ambulante activiteiten (ook ‘leurkaart’ genoemd).  Er zijn ook geen risicoplaatsen op de jaarmarkt beschikbaar.

De opbouw van de standen moet gebeuren tussen 7 en 8.30 uur, de afbouw tussen 13 en 14.30 uur. De standhouders moeten hun stand openen tussen 8.30 en13 uur. Standhouders moeten zelf voorzien in elektriciteit en nemen hun afval uit hun marktactiviteiten zelf mee. Verder dienen standhouders zich te houden aan bepaalde richtlijnen.

Hoe?

Wie wil deelnemen aan de jaarmarkt dient tijdig (uiterlijk op 30 juni) in te schrijven. Standplaatsen worden enkel toegewezen mits voorafgaande, tijdige inschrijving en betaling van de waarborg. De plaatsen zijn beperkt.

Na de aanvraag voor het bekomen van een standplaats op de jaarmarkt en voor zover er voldoende plaats is, ontvangt de aanvrager een betalingsverzoek voor een waarborg van 100 euro. Alleen na tijdige betaling van deze waarborg, voorafgaand aan de jaarmarkt, wordt de inschrijving definitief en wordt een standplaats toegekend. Ingeval van laattijdige betaling kan de standplaats niet worden ingenomen. Risicoplaatsen (losse plaatsen) en betalingen op de dag van de jaarmarkt zelf zijn niet mogelijk. De waarborg wordt terug overgeschreven op het rekeningnummer van de standhouder als die aanwezig is voor de volledige duur van de jaarmarkt.

Professionele verkopers (uitgezonderd de lokale handelaars die voor hun winkel verkopen) moeten een uithangbord ophangen in hun standplaats waarop volgende gegevens vermeld staan:

  • naam en voornaam van de houder ‘machtiging als werkgever’
  • firmanaam en/of de benaming van de onderneming
  • gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel
  • ondernemingsnummer

Prijs?

Naast de waarborg van 100 euro die vooraf moet overgeschreven worden aan het gemeentebestuur Merelbeke, wordt geen standgeld aangerekend.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook