U bent hier

Niet-commerciële verkopen (goed doel)

Wat?

Verkopen voor een goed doel worden ook wel ‘occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter’ genoemd. Het gaat hier om verenigingen die voor een goed doel verkopen verrichten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurtcomité dat op openbaar of privé-domein een buurtfeest organiseert, een school die pannenkoeken verkoopt om nieuwe schoolmaterialen aan te kopen, een (feitelijke) vereniging die stiften verkoopt ten voordele van een project in het buitenland ... Voor deze verkopen is een voorafgaande toelating nodig.

Voorwaarden

 • De verkoop moet één van volgende doelen hebben:
  - menslievend
  - sociaal
  - cultureel
  - educatief
  - sportief doel
  - verdediging en promotie van de natuur
  - verdediging en promotie van de dierenwereld
  - verdediging en promotie van een ambacht
  - verdediging en promotie van streekproducten
  - een humanitaire catastrofe
  - steun bij een ramp
  - steun bij belangrijke schade
 • Deze verenigingen moeten niet beschikken over een machtiging voor ambulante activiteiten (de zogenaamde ‘leurkaart’).
 • De verkoop moet occasioneel blijven.
 • De verenigingen moeten beschikken over een voorafgaande toelating.

Hoe?

Een voorafgaande toelating voor deze occasionele verkopen binnen het grondgebied Merelbeke vraagt u vier weken voorafgaand aan door één van volgende formulieren in te vullen:

Prijs?

De toelating voor occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter wordt gratis afgeleverd.

 

Welke afspraken respecteren tijdens verkoopacties?

Verantwoordelijken van deze verkoopacties die toelating kregen, verbinden zich ertoe om volgende afspraken te respecteren:

 1. de verkopen gebeuren overeenkomstig de vermeldingen uit de toelating die de organisator ontving
 2. het gaat om een occasionele verkoop
 3. de verkoop beperkt zich tot de grenzen van de gemeente (indien de gemeente toelating gaf)
 4. wanneer de verkoop betrekking heeft op producten waarvoor een toelating of machtiging vanuit andere regelgeving noodzakelijk is (voedingswaren, regelgeving volksgezondheid, schenken van gegiste en sterke dranken,geluid,…) dan onderneemt de verantwoordelijke hiervoor de nodige stappen overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de vigerende regelgeving
 5. elke verkoper is tijdens de verkoop herkenbaar door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren
 6. indien de vergunningverlenende overheid hierom vraagt, bezorgt de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen tot het realiseren van het aangegeven doel

Wanneer hoger vernoemde afspraken niet nagekomen worden, zijn volgende maatregelen voorzien:

 1. de toelating wordt ingetrokken of de actie verboden tijdens de manifestatie;
 2. iedere nieuwe actie wordt verboden gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de vaststelling van niet-naleving. In geval van recidive wordt de duur van voornoemde periode op drie jaar gebracht.  

  Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

  Waar?

  Dienst lokale economie
  Gemeentehuis (eerste verdieping)
  Hundelgemsesteenweg 353
  9820 Merelbeke

  Openingsuren

  Vandaag: tot
  Morgen: tot

  Contact

  • 09 210 33 54
  09 210 32 99
  werkeneconomie [at] merelbeke.be

  Bekijk ook