U bent hier

Verkopen buiten openbare markten

Wat?

Naast verkopen tijdens wekelijkse (openbare) markten, kunnen ook los daarvan standplaatsen worden uitgebaat voor de verkoop van producten, zoals bijvoorbeeld een groentenkraam dat wekelijks op een welbepaalde plaats wil verkopen. Een dergelijke standplaats kan zowel op openbaar als op privé-domein gelokaliseerd zijn. In beide gevallen is een voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Wie?

Alleen commerciële verkopers in het bezit van een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) kunnen een aanvraag indienen voor verkopen buiten openbare markten.

Voorwaarden

Iedere aanvraag moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand onderzoek. De behandelingstermijn van een dergelijk onderzoek duurt twee maanden omdat zowel interne als externe diensten (politie, brandweer, dienst mobiliteit,...) een advies dienen uit te brengen. Zowel het onderzoek van aanvragen van een standplaats voor het uitoefenen van ambulante activiteiten dag aan dag als die met abonnement worden in chronologische volgorde van de verzoeken uitgevoerd.

Hoe?

Een stand voor verkopen buiten openbare markten aanvragen, doe je via de dienst werk en economie. Een aanvraag omvat alvast volgende documenten:

 • een kopie van je machtiging ambulante activiteiten als werkgever
 • een kopie van je identiteitsbewijs
 • een kopie van je keuringsattest van de elektrische installatie en gasinstallatie (voor zover elektriciteit en gas gebruikt worden)
 • een kopie van je keuringsattest controle brandblusser
 • een kopie van je erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • een attest van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
 • een plan met aanduiding van de locatie van de gewenste standplaats en schets hoe eventuele elektriciteitskabels lopen.

Deze aanvraag moet gebeuren ongeacht of de verkopen op openbaar of privé-domein plaatsvinden. Indien het gaat om privé-domein dan moet de verkoper uiteraard toestemming hebben van de eigenaar.

Prijs?

Voor standplaatsen op privé-domein vraagt de gemeente geen standgeld. Voor standplaatsen op openbaar domein heft de gemeente een retributie (of standgeld). Het bedrag varieert als volgt:

 • Voor wekelijks terugkerende ambulante activiteiten op dezelfde dag en uren: 100 euro per strekkende meter per jaar.
 • Voor niet-wekelijkse terugkerende ambulante activiteiten gedurende een bepaalde periode elke dag: 2,50 euro per strekkende meter per dag
 • Verkoop van bloemen aan begraafplaatsen tijdens Allerheiligen:
  • 15 euro per strekkende meter aan begraafplaats Merelbeke-centrum
  • 10 euro per strekkende meter aan andere begraafplaatsen (Bottelare, Lemberge, Melsen, Munte, Schelderode, Flora
 • Alle andere ambulante activiteiten: ingenomen oppervlakte voor de eerste 100 m² aan 2,00 euro per vierkante meter per dag; vanaf 101 m² en meer: 1,00 euro per vierkante meter per dag

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook