U bent hier

Verkopen tijdens culturele en sportieve manifestaties

Wat?

Culturele manifestaties zijn manifestaties zoals bijvoorbeeld optredens van artiesten of muziekgroepen. Onder sportieve manifestaties verstaan we wieler- of loopwedstrijden, veldritten,…

Voor de organisatie van ambulante activiteiten (eet- en drankstanden) tijdens culturele of sportieve manifestaties moet je als organisator je manifestatie door het gemeentebestuur laten erkennen als hetzij een culturele hetzij een sportieve manifestatie in het kader van de regelgeving rond ambulante activiteiten. Die erkenning is noodzakelijk als je tijdens het betreffende evenement producten of diensten wil (laten) verkopen, ongeacht of de verkopen op publiek of privaat domein plaatsvinden. Het heeft bovendien voor gevolg dat je als organisator zelf de ambulante activiteiten kan organiseren en zelf de ambulante handelaar(s) kan kiezen op je manifestatie.

Wie?

Op een erkende culturele of sportieve manifestatie dienen de verkopen bijkomstig te blijven aan de manifestatie en de goederen en diensten moeten erop betrekking hebben. Het kan gaan om bijvoorbeeld CD’s of T-shirts tijdens een optreden of snack- of drankstanden. Op dergelijke manifestaties mogen enkel professionele verkopers en verenigingen die occasioneel verkopen zonder commercieel karakter, ambulante activiteiten uitoefenen. Dat gebeurt onder volgende voorwaarden:

 • Professionele verkopers
  Professionele verkopers dienen te beschikken over een machtiging voor ambulante activiteiten (de zogenaamde ‘leurkaart’) en zich te identificeren door middel van een bord geplaatst op zijn stand op een voor de klant zichtbare wijze. Dit identificatiebord dient volgende vermeldingen te bevatten:

  - naam- en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor eigen rekening uitoefent of naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt
  - firmanaam en/of handelsbenaming
  - de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en indien de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar deze gesitueerd is
  - het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het identificatienummer dat dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft dat geen zetel in België heeft
   

 • Verenigingen die occasionele verkopen zonder commercieel karakter uitoefenen
  Hiermee bedoelen we verenigingen (geen particulieren!) die op occasionele basis verkopen voor een goed doel verrichten. Het doel kan menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel zijn of het kan gaan om de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht en van streekproducten, of bij een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade.

Hoe?

Al naargelang de aard van de manifestatie, vult de organisator onderstaand formulier in tot erkenning van de manifestatie:

- Voor wielerwedstrijden en veldritten -  uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de manifestatie in te dienen: aanvraagformulier vergunning tot het inrichten van een wielerwedstrijd of veldrit op de openbare weg

- Voor andere sportieve en culturele manifestaties – evenementenformulier

Prijs?

De professionele standhouders tijdens een culturele of sportieve manifestatie betalen een retributie (standgeld) voor hun standplaats op openbaar domein.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook