Aangifteplicht

Wat?

Voor de meeste belastingen heb je aangifteplicht. Zo kan de gemeente het juiste bedrag van de belasting vaststellen. 

Wie?

Ben je een belastingplichtige, dan ontvang je van de gemeente een aangifteformulier.

Hoe?

Binnen een maand na de verzending van dat formulier moet je het ingevuld en getekend bezorgen aan de dienst fiscaliteit en toelagen. Je doet dat per post of geeft het af aan de dienst fiscaliteit en toelagen waarna je een ontvangstbewijs krijgt.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Bekijk ook

  • Het strategische commercieel beleidsplan geeft een grondige analyse weer en stelt belangrijke verbeterpunten en acties voorop om het lokale detailhandels- en horecabeleid een boost te geven.

  • Lokale handelsverenigingen bundelen de inzet en interesses van winkeliers en zorgen voor boeiende activiteiten.

  • Hebt u een onderneming of een eigen zaak? Dan moet u een vergoeding betalen als u muziek wilt laten horen waarvan iemand anders de auteur, de uitvoerder of de producent is.

  • Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen.

  • Wanneer je een zaak wil opstarten, doe je best navraag bij de dienst stedenbouw en dienst milieu over welke vergunningen je nodig hebt.

  • Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

  • Dien een spontante kandidatuur in wanneer je als ondernemer wil aangeschreven worden voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

  • Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur de toegankelijkheidsprijs uit aan een Merelbeekse handelszaak of organisatie die de meeste inspanningen leverde om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van hun gebouw, dienst, voorzieningen of informatie voor personen met een handicap te verhogen.