U bent hier

Erkende ondernemingsloketten

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Een lijst met erkende ondernemingsloketten kan je hier raadplegen.

 

Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid

Sinds 1 september 2018 is de basiskennis bedrijfsbeheer niet langer vereist om te starten als zelfstandige. Toch beschik je best over ondernemersvaardigheden zodat u met succes uw zaak kan starten. Voor coaching, advies en begeleiding vind je heel wat instanties via  de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Sinds 1 januari 2019 is ook de verplichting tot het bewijzen van de beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen weggevallen.

Beroepskaart voor vreemdelingen

Elke niet-Belg die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent op Belgisch grondgebied – hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een vennootschap – moet een beroepskaart hebben. Je kan een aanvraag voor een beroepskaart indienen in een erkend ondernemingsloket. Meer informatie over beroepskaarten kan je hier terugvinden.

 

Inschrijving als handelsonderneming

Wanneer je een handels- of ambachtsonderneming opricht (een eenmanszaak of een vennootschap) dien je je ook te laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) bij een erkend ondernemingsloket naar keuze.

Ben je reeds ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en zijn je gegevens niet meer up-to-date? Dan kan je hier nagaan hoe je je gegevens kan (laten) aanpassen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het strategische commercieel beleidsplan geeft een grondige analyse weer en stelt belangrijke verbeterpunten en acties voorop om het lokale detailhandels- en horecabeleid een boost te geven.

  • Lokale handelsverenigingen bundelen de inzet en interesses van winkeliers en zorgen voor boeiende activiteiten.

  • Hebt u een onderneming of een eigen zaak? Dan moet u een vergoeding betalen als u muziek wilt laten horen waarvan iemand anders de auteur, de uitvoerder of de producent is.

  • Wanneer je een zaak wil opstarten, doe je best navraag bij de dienst stedenbouw en dienst milieu over welke vergunningen je nodig hebt.

  • Aan alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke gevestigde zelfstandigen en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van een vergoeding, richtingsaanwijzers naar hun vestiging te laten plaatsen.

  • Voor de meeste belastingen heb je aangifteplicht, zodat de gemeente het juiste bedrag van de belasting kan vaststellen. 

  • Dien een spontante kandidatuur in wanneer je als ondernemer wil aangeschreven worden voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

  • Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur de toegankelijkheidsprijs uit aan een Merelbeekse handelszaak of organisatie die de meeste inspanningen leverde om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van hun gebouw, dienst, voorzieningen of informatie voor personen met een handicap te verhogen.