U bent hier

Loopbaanonderbreking in de openbare sector

Wat?

Via loopbaanonderbreking kunnen sommige werknemers in de openbare sector ervoor kiezen tijdelijk niet of minder te gaan werken. In de privésector bestaat een soortgelijk systeem: daar spreken we van tijdskrediet. Verwar de loopbaanonderbreking niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde 'thematische' verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

Vlaams zorgkrediet

Sinds 2 september 2016 is er een nieuw verlofstelsel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector: het Vlaams zorgkrediet. Personeelsleden van de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren (zoals lokale en federale politie en federale ambtenaren, kunnen nog altijd loopbaanonderbreking opnemen.

  Voorwaarden

  De regeling van de loopbaanonderbreking in de openbare sector geldt alleen nog voor:

  • personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die al vóór 2 september 2016 in loopbaanonderbreking waren gegaan. Als zij na hun loopbaanonderbreking een verlenging willen of een nieuwe periode van onderbreking willen aanvragen, vallen ze onder het stelsel van het Vlaams zorgkrediet.
  • personeelsleden van de openbare sector die niet tot de Vlaamse openbare sector behoren. Voor hun loopbaanonderbreking moeten zij nog steeds aankloppen bij de RVA. Het gaat onder meer om:
   • federale ambtenaren
   • lokale en federale politie
   • ambtenaren van andere gewesten en gemeenschappen.

  De verschillende vormen van loopbaanonderbreking en hun precieze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • de overheid of de openbare dienst waarbij u werkt
  • het feit of u vastbenoemd bent (statutair) of volgens een arbeidsovereenkomst werkt (contractueel).

  Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Hoe?

  Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

  Prijs?

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen.

  Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

  Waar?

  Sociaal huis
  Sociaal Huis
  Hundelgemsesteenweg 357
  9820 Merelbeke

  Openingsuren

  Vandaag: tot en van tot
  Morgen: tot
  enkel op afspraak

  Contact

  • 09 210 33 50
  sociaalhuis [at] merelbeke.be

  Bekijk ook