Habitatrichtlijngebieden

Wat?

De Vogel- en Habitatrichtlijn heeft als doel de in het wild levende vogels, de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in de gehele Europese Unie in stand te houden. Elke lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen, de zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

Er zijn door de aanwezigheid van de kamsalamander en het plantje kruipend moerasscherm in Merelbeke twee habitatrichtlijngebieden afgebakend. Het gaat concreet over: 

  • het Gentbos
  • de Makegemse bossen

Te bekijken op deze kaart.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • De gemeente Merelbeke zet zich in voor diverse projecten rond vleermuizen en mag zich gerust een pionier noemen. Naast het vleermuisvriendelijk inrichten van diverse zomer- en winterobjecten werden de afgelopen jaren verschillende monitoring- en beschermingsprojecten op poten gezet.

  • Om de populatie van kerkuilen te verhogen voorziet het gemeentebestuur broedplaatsen voor de kerkuil.

  • Dankzij de paddenoverzetactie kunnen padden of andere amfibieën veilig de overkant van de weg bereiken.

  • In Merelbeke is een opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) gehuisvest.

  • In april 2014 ondertekende het gemeentebestuur het charter voor een bij-vriendelijke gemeente.