Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)

Wat?

Het beschrijvend bodemonderzoek doet géén uitspraak over het volledige kadastrale perceel. Het neemt alleen de verontreiniging onder de loep die het oriënterend bodemonderzoek aan het licht bracht. Het beschrijvend bodemonderzoek stelt de ernst van de bodemverontreiniging vast.

  • Het beschrijft de soort, de aard, de hoeveelheid, de concentratie, de oorsprong en de omvang van de verontreinigende stoffen of organismen
  • Het onderzoekt of de verontreiniging zich nog verder kan verspreiden
  • Het evalueert hoe hoog het blootstellingsgevaar is voor mens, dier en plant, en voor het grond- en oppervlaktewater, zowel voor de huidige bestemming van het terrein als voor een potentiële andere bestemming

Het eindverslag van het BBO bepaalt of er bodemsaneringswerken moeten gebeuren op de onderzoekslocatie.  

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook