Bestrijding van distels

Wat?

Als eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein ben je verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van sommige distels tegen te gaan. De akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel zijn de distels die je wettelijk moet bestrijden, alle andere distels vallen daar niet onder.

De oorsprong van deze wetgeving zijn verordeningen van lang voor de mechanisatie van de landbouw. Toen waren distels erg hinderlijk voor landarbeiders. Met hun stekels konden ze wondjes veroorzaken, voeg daarbij een infectie van de toen nog gebruikelijke paardenmest en de optelsom is tetanus. Zowel de handenarbeid, het gebruik van paardenmest als de onmacht tegen tetanus zijn vandaag niet meer van toepassing. In onze buurlanden bestaat de regel al niet meer.

Bloeiende distels zijn een lust voor het oog en ze trekken talrijke insecten aan.

Regelgeving

De verplichting om schadelijke distels op te ruimen, vinden we terug in de wet van 2 april 1971 over de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantaardige producten. Het gelijknamige KB van 19 november 1987 heeft de reglementering in overeenstemming gebracht met de EG-richtlijnen hierover. Vooraleer de planten in bloei kunnen komen, moeten ze worden vernietigd door de verantwoordelijke van de grond waarop ze zich bevinden.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst milieu en natuur
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Ongezuiverd huishoudelijk water en bedrijfsafvalwater zijn de grootste oorzaak van waterverontreiniging.

  • Verkeer, gebouwenverwarming, de industrie en de land- en tuinbouwsector zijn de grootste oorzaken van luchtvervuiling.

  • Wat te doen bij milieuhinder mogelijk veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten?

  • In heel wat gemeentes en steden is het nooit echt donker, wat voor lichthinder en -vervuiling kan zorgen.

  • Langdurige of hevige regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen.

  • Geurhinder treedt op als je een geur in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.

  • Rookhinder treedt op als je een rook in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.