Dierenhinder

Sommige dieren zijn in bepaalde aantallen schadelijk voor het milieu, de natuur, de landbouw of woonomgeving. Om dit te verhelpen worden deze dieren bestreden op openbaar domein door het gemeentebestuur. De bestrijding op privédomein blijft de verantwoordelijkheid van de privé-eigenaar of huurder.

Bestrijding van ratten

Hoe kan je ratten bestrijden?

Bescherming vleermuizen

De gemeente Merelbeke zet zich in voor diverse projecten rond vleermuizen en mag zich gerust een pionier noemen. Naast het vleermuisvriendelijk inrichten van diverse zomer- en winterobjecten werden de afgelopen jaren verschillende monitoring- en beschermingsprojecten op poten gezet.

Blaffende honden

Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen.