Geluidshinder

Geluidshinder is geluid dat als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Geluidsoverlast kan zorgen voor een aantal gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

  • Voor dringende interventies contacteer je het noodnummer 112.
  • Voor klachten over geluidshinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst milieu en natuur en de politie .
  • Voor klachten over alle andere vormen van geluidshinder kan je terecht bij de dienst recherche van de lokale politie regio Rhode & Schelde op T 09 230 61 16
  • In sommige gevallen van geluidshinder, zoals bij burenlawaai, kan de politie niet tussenkomen en is de enige mogelijkheid het vredegerecht

Blaffende honden

Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen.

Burenlawaai

Elk lawaai, dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat de rust van de inwoners verstoort, is verboden.

Industrielawaai

Wat te doen bij geluidshinder mogelijk afkomstig van bedrijfsactiviteiten?

Muzieklawaai

Muziek kan een bron van ontspanning zijn, maar zeker ook van ergernis. Enkele wetgevingen op een rijtje.

Nachtlawaai

Wanneer je nachtlawaai veroorzaakt en hierdoor de rust van omwonenden verstoort, ben je strafbaar.

Verkeerslawaai

Auto's, vrachtwagens, vliegtuigen ... kunnen verkeerslawaai met zich meebrengen.