Muzieklawaai

Wat?

Muziek kan een bron van ontspanning zijn, maar zeker ook van ergernis.  Enkele wetgevingen op een rijtje.

Muziek in openbare en private inrichtingen

In openbare of private inrichtingen mag de muziek het geluidsniveau niet luider zijn dan 90 decibel en dit om het gehoor van het publiek te beschermen.

De muziek mag nauwelijks of niet hoorbaar zijn voor omliggende woningen. Wanneer de muziek toch duidelijk hoorbaar is, is de overschrijding van de geluidsnorm zo goed als zeker en wordt er een geluidsmeting uitgevoerd. Geluidsmetingen kunnen enkel uitgevoerd worden door ambtenaren met een officieel getuigschrift hiervoor en officieren van de gerechtelijke politie. Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk een afwijking op de geluidsnorm toestaan, op voorwaarde dat de activiteit op voorhand is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Discotheken, dancings en andere dansgelegenheden

Het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) bevat een aantal geluidsnormen voor hinderlijke inrichtingen, afhankelijk van:

  • het gebied (bv. woongebied, industriegebied …) waar de hinder voorkomt
  • het moment van de dag (dag of nacht)
  • waarneming van de geluidshinder in open lucht of in lokalen met een gemeenschappelijke muur met de hinderlijke inrichting

Woongebied

In woongebieden moet muziek in open lucht in de omgeving van naburige woningen, afhankelijk van de periode van de dag, beperkt worden tot waarden tussen de 30 en 45 decibel.

Lokalen met een dansgelegenheid

Voor 'lokalen met dansgelegenheid' (minstens 100m² oppervlakte) gelden specifieke geluidsnormen. Occasionele dansactiviteiten in tenten, feestzalen of andere lokalen vormen hier een uitzondering op. Indien er een gemeenschappelijke muur is tussen de dansgelegenheid en de woning, geldt er niet enkel een geluidsnorm voor de dansgelegenheid, maar ook voor het binnengeluid van de woning.

Bijzondere voorwaarden

De overheid kan de geluidshinder voorkomen door bijzondere voorwaarden op te leggen.

Niet-ingedeelde inrichtingen

Niet-ingedeelde inrichtingen (volgens de VLAREM-reglementering) moeten zich houden aan het KB van 24 februari 1977, ingedeelde inrichtingen aan de geluidsnormen vermeld in de VLAREM-wetgeving. Deze laatste wetgeving is zeer uitgebreid, daarom is het niet mogelijk om hier alle geluidsnormen op te sommen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Elk lawaai, dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat de rust van de inwoners verstoort, is verboden.

  • Wat te doen bij geluidshinder mogelijk afkomstig van bedrijfsactiviteiten?

  • Wanneer je nachtlawaai veroorzaakt en hierdoor de rust van omwonenden verstoort, ben je strafbaar.

  • Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen.

  • Auto's, vrachtwagens, vliegtuigen ... kunnen verkeerslawaai met zich meebrengen.