Geurhinder

Wat?

Geurhinder treedt op als je een geur in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.

De grootste vorm van geurhinder heeft te maken met afvalverbranding. Afval verbranden is verboden.

Hoe?

Ervaar je geurhinder die regelmatig optreedt, dan kan je terecht bij de dienst milieu en natuur. Zij bekijken vervolgens wat de oorzaak kan zijn en manen de veroorzaker aan de geurhinder aan te pakken.

Vergt de geurhinder een dringende interventie (bv. afvalverbranding), dan neem je best contact op met de politie.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Op afspraak)
Morgen: tot (Op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Ongezuiverd huishoudelijk water en bedrijfsafvalwater zijn de grootste oorzaak van waterverontreiniging.

  • Als eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein ben je verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van sommige distels tegen te gaan.

  • Verkeer, gebouwenverwarming, de industrie en de land- en tuinbouwsector zijn de grootste oorzaken van luchtvervuiling.

  • Wat te doen bij milieuhinder mogelijk veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten?

  • In heel wat gemeentes en steden is het nooit echt donker, wat voor lichthinder en -vervuiling kan zorgen nefast voor mens en dier.

  • Langdurige of hevige regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen.

  • Rookhinder treedt op als je een rook in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.