U bent hier

Hinder afkomstig van bedrijven

Wat?

Wat te doen bij milieuhinder mogelijk veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten?

Hoe?

Bij dringende interventies contacteer je het noodnummer 112.

In alle andere gevallen kan je de hinder melden aan de de dienst milieu en natuur of de politie.

De dienst milieu en natuur zet volgende stappen, afhankelijk van het soort bedrijf:

 • milieuvergunningsplichtig bedrijf klasse 1: melding wordt doorgegeven aan de Vlaamse Milieu-inspectie voor verdere opvolging
 • milieuvergunningsplichtig bedrijf klasse 2 of meldingsplichtig bedrijf klasse 3: oorzaak wordt onderzocht en veroorzaker wordt aangemaand om hinder aan te pakken op basis van milieuwetgeving (VLAREM) en voorwaarden in milieuvergunning of aktename.
 • alle andere bedrijven: oorzaak wordt nagekeken en veroorzaker wordt gevraagd hinder aan te pakken. Verdere opvolging kan door politie, indien de algemene politieverordening wordt overtreden of bij de vrederechter indien geen wetgeving of reglementering wordt overtreden.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst milieu en natuur
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Ongezuiverd huishoudelijk water en bedrijfsafvalwater zijn de grootste oorzaak van waterverontreiniging.

 • Als eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein ben je verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van sommige distels tegen te gaan.

 • Verkeer, gebouwenverwarming, de industrie en de land- en tuinbouwsector zijn de grootste oorzaken van luchtvervuiling.

 • In heel wat gemeentes en steden is het nooit echt donker, wat voor lichthinder en -vervuiling kan zorgen.

 • Langdurige of hevige regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen.

 • Geurhinder treedt op als je een geur in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.

 • Rookhinder treedt op als je een rook in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.