Watervervuiling

Wat?

Ongezuiverd huishoudelijk water en bedrijfsafvalwater zijn de grootste oorzaak van waterverontreiniging. Als burger sta je er misschien niet bij stil, maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Hiervoor zijn er twee opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen via een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel ben je verplicht het zelf te zuiveren.

Maatregelen

Het zoneringsplan geeft aan in welke zuiveringszone je woning gelegen is. Per zuiveringszone ben je dan als burger, gemeente of rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.

Op het zoneringsplan vind je 4 zones:

 • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd)
 • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd)
 • het collectief te optimaliseren buitengebied, waar de aansluiting nog wordt gerealiseerd (groen)
 • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel moet worden gezuiverd door middel van een IBA (individuele behandeling van afvalwater) (rood)

Om na te gaan of je al dan niet je afvalwater zelf moet zuiveren, kan je terecht bij de dienst milieu en natuur.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst milieu en natuur
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak) en van tot (Enkel op afspraak)

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Waar?

Dienst werken
Kloosterstraat 26
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(02/07) tot

Contact

 • 09 210 33 80
09 210 32 99
werken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Als eigenaar, huurder of gebruiker van een terrein ben je verplicht de bloei, de zaadvorming en de uitzaaiing van sommige distels tegen te gaan.

 • Verkeer, gebouwenverwarming, de industrie en de land- en tuinbouwsector zijn de grootste oorzaken van luchtvervuiling.

 • Wat te doen bij milieuhinder mogelijk veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten?

 • In heel wat gemeentes en steden is het nooit echt donker, wat voor lichthinder en -vervuiling kan zorgen.

 • Langdurige of hevige regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen.

 • Geurhinder treedt op als je een geur in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.

 • Rookhinder treedt op als je een rook in je leefomgeving waarneemt, die je als onaangenaam en/of schadelijk voor je welzijn beoordeelt.