U bent hier

Natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen

Wat?

Het natuurinrichtingsproject 'Merelbeekse Scheldemeersen' (346,3 ha) situeert zich op het grondgebied van de gemeente Merelbeke, langs de rechteroever van de Schelde en ligt in het landinrichtingsproject 'Leie en Schelde'. Via natuurinrichting wil de overheid de natuur op een actieve manier beschermen. Hierdoor krijgt de natuur alle kansen om zich te herstellen, voort te bestaan of te ontwikkelen.

Hoe?

Belangrijke maatregelen zijn de aanleg van poelen, de ruiming en ecologische inrichting van de Melsenbeek en de Sint–Elooisput. Ook cultuurhistorie en zachte recreatie komen aan bod.

Het voeren van een actief aankoopbeleid kadert in een lange termijnvisie van een duurzaam beleid en beheer van natuur-, bos- en parkgebied in het algemeen en van GNOP-kerngebieden in het bijzonder. De gemeente voert in samenspraak met het Vlaamse Gewest, LNE, Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij een actief aankoopbeleid tot het verwerven van percelen binnen de afbakening van het natuurinrichtingsproject 'Merelbeekse Scheldemeersen' om een beleid van duurzaam bosbeheer en natuurontwikkeling te voeren.

Water

De belangrijkste maatregel situeert zich in en rond de Melsenbeek. Die beek werd geruimd.  De oevers zijn ondertussen met een zachte helling heringericht om zo de natuur langs de beek meer ruimte te geven.  Verder werd het slib - ooit op de oevers gedeponeerd - weggehaald.  Ook vonden er in 2016 her en der aanplantingen met struiken of knotwilgen plaats.  Ten slotte zal later een deel van het water van de Schragebeek naar de Melsenbeek worden afgeleid. Hierdoor neemt de stroming op de Melsenbeek toe en zal opnieuw vismigratie vanuit de Tijarm mogelijk zijn. Hierbij overbruggen de aangelegde vistrappen op verschillende plaatsen de niveauverschillen, zodat vissen er voortaan probleemloos kunnen passeren.
Ter hoogte van de oude meanders krijgt de natuur een extra duwtje in de rug. Zo werd de meander Sint-Elooisput geruimd en werd de natuurlijkere vispopulatie hersteld door een gerichte afvissing van dominante vissoorten.

Landschap

In het noorden van het projectgebied - tussen de Zwijnaardsesteenweg en de Kerkhoek - zijn houtkanten en bomenrijen aangeplant op gronden van de overheid of van privépersonen die hiervoor de toelating gaven. Een boomgaard met oude variëteiten van fruitbomen is aangeplant langs de Langeweide.

Het project besteedt ook aandacht aan het herstel van cultuurhistorische relicten in het landschap. Zo werden bepaalde taluds (= graften) van de steilrand van de Scheldevallei opnieuw beplant. Op die manier wordt de afvlakking (door erosie) tegengegaan en krijgen de oorspronkelijke waardevolle houtkanten een nieuwe kans.
Nabij het kasteel van Schelderode ligt de Motte, een heuvel omringd door een gracht. In de middeleeuwen was dat de macht- en uitvalsbasis van de heren van het Land van Rode. Die motte was vroeger enkel zichtbaar door zeer kleine reliëfverschillen in de weiden. Wanneer het regende, lagen op de locatie van de vroegere gracht diverse plassen. De motte werd in het landschap terug zichtbaarder gemaakt door een lichte uitgraving en de creatie van een kleine heuvel.

Recreatie

Het oude wandeltracé tussen de kerk en de woonwijk Kerkwegel te Melsen enerzijds en de Scheldevallei anderzijds is - via het speelbos van Melsen - opnieuw toegankelijk gemaakt. Langs het wandelpad in de buurt van Kerkhoek werden eiken aangeplant.
Verder staan er verspreid over het projectgebied verschillende infoborden en is het bestaand gebouwtje bij de vijver Stekelingske als schuilhuisje voor recreanten ingericht.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot (Op afspraak)
Morgen: tot (Op afspraak)

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Met het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan wil de gemeente een duurzame natuur behouden voor de volgende generaties.

  • Het regionaal bosproject zorgt voor de verbinding tussen de Makegemse bossen en het Aelmoeseneibos. Het project strekt zich uit over drie gemeenten: Merelbeke, Oosterzele en Melle.

  • In Merelbeke zijn er twee erkende natuurreservaten, de "Scheldemeersen" en de "Gondebeek".