Signalisatieplan

Enkele richtlijnen bij de opmaak van het signalisatieplan.

 • op schaal getekend
 • duidelijk leesbaar minimaal op A4-formaat en maximaal op A3-formaat
 • straatnaam of –namen vermeld
 • oriëntatie van de locatie (bv. rijrichting Noord, richting Schelderode …)
 • huisnummers of andere referentiepunten (zijstraten …)
 • aanduiding van breedte en lengte van de werkzone (gedefinieerd in standaardbestek 250) en van de nog hindernisvrije ruimte voor de andere weggebruikers
 • de gebruikte verkeersborden en signalisatie van de volledige werfzone (gedefinieerd in standaardbestek 250)
 • de gebruikte verkeersborden aangeduid door middel van het wettelijk voorziene pictogram of gebruikte nummering in de wegcode (bv. E1, D1, F45 …)
 • de juiste inplanting van voorzieningen voor zwakke weggebruikers (noodvoetpad, noodfietspad, afscherming werk …)
 • een nauwkeurige weergave van de werfsituatie op de openbare weg (inclusief opslagplaats, werfketen, tijdelijke toiletten …) gedurende de volledige periode dat de openbare ruimte wordt ingenomen voor het uitvoeren van de werken en binnen de tijdsduur van de afgeleverde toelating
 • in geval van gefaseerde werken: een plan per fase aan dezelfde voorwaarden
 • het plan mag niet getekend worden op de ondergrond van een bestaand bouwkundig of technisch plan waardoor de leesbaarheid verkleint (voornamelijk plannen van nutsleidingen)
 • geen kopie of deel van een kopie van de standaardvoorbeelden uit de cd-rom werfsignalisatie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling verkeerskunde
 • het signalisatieplan moet gedateerd zijn en ondertekend worden door de verantwoordelijke voor de signalisatie

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst mobiliteit
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 11
 • 09 210 33 14
09 210 32 59
mobiliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook