U bent hier

Inname openbaar domein

Wat?

Indien je tijdelijk het openbaar domein wil innemen voor een verhuizing, voor een levering, voor het plaatsen van containers of werfvoertuigen... heb je daarvoor een vergunning nodig.

Hoe?

Beperkte hinder

Indien je een vergunning wenst voor het plaatsen van een container (op een berm of een parkeerplaats), een stelling (op een berm, boven een voet- of fietspad) of een stilstand- en parkeerverbod (voor een maximale duur van 2 weken) kan je dit aanvragen door het aanvraagformulier werken beperkte hinder in te vullen. Het formulier is ook verkrijgbaar aan het loket van de dienst stedenbouw.

Het formulier moet aangevuld worden met een duidelijk plan en/of een afbeelding waarop alle de noodzakelijke afmetingen worden weergegeven. De aanvragen moeten ten laatste twee weken voor de start van de werken worden ingediend. Dit kan per post, per e-mail, of tegen ontvangstbewijs worden afgeleverd aan het loket van de dienst stedenbouw.

Wie dit wenst te doen langs de Hundelgemsesteenweg tussen de Ringvaartstraat en de gemeentegrens met Gavere moet eerst een vergunning aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent via wegen.oostvlaanderen.districtgent [at] mow.vlaanderen.be. Er wordt voor de inname openbaar domein een retributie aangerekend bestaande uit een vaste kost van 62 euro + variabele kost van 2,5 euro/m²/maand. De verwerkingstijd is ongeveer 2 weken. Deze goedkeuring bezorgt u dan aan dienst mobiliteit (mobiliteit [at] merelbeke.be) om ook van het gemeentebestuur een toestemming te krijgen.

Tijdens de eindejaarsperiode en zomermaanden zijn er minder zittingen van het college van burgemeester en schepenen om de vergunningen te bekrachtigen. U dient in die periodes dan ook best uw aanvraag vier weken op voorhand in.

Grote hinder

Voor alle werken waarbij sprake is van grote hinder  (inname rijweg, belemmering van doorgang voor fietsers en voetgangers, wegenwerken, werken in de berm ...) moet je de aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de werken indienen. De werken moeten aangevraagd worden via het aanvraagformulier werken grote hinder dat ook verkrijgbaar is aan het loket van de dienst stedenbouw en het moet aangevuld worden met een signalisatieplan waarop alle noodzakelijke afmetingen worden weergegeven.

Wie dit wenst te doen langs de Hundelgemsesteenweg tussen de Ringvaartstraat en de gemeentegrens met Gavere, op de Guldensporenlaan of R4 moet eerst een vergunning aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent via wegen.oostvlaanderen.districtgent [at] mow.vlaanderen.be. Er wordt voor de inname openbaar domein een retributie aangerekend bestaande uit een vaste kost van 62 euro + variabele kost van 2,5 euro/m²/maand. De verwerkingstijd is ongeveer 2 weken.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst mobiliteit
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(09/12) tot

Contact

  • 09 210 33 11
09 210 32 59
mobiliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het mobiliteitsplan neemt de verkeerssituatie in Merelbeke grondig onder de loep en stelt belangrijke maatregelen voor.

  • Wil je een wielerwedstrijd organiseren? Dan moet je een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

  • Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.

  • Ecodriving is een zuinige, veilige en milieuvriendelijke manier van autorijden.

  • Op 11 mei 2017 ondertekende het gemeentebestuur het SAVE-charter Steden & Gemeenten. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer.