Verplichtingen voor verhuurders

Logo Sociaal Huis

Te huur zetten

Wanneer je een woning te huur zet is het verplicht om overal de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten bij te vermelden.  U zal als verhuurder ook een EPC (energieprestatiecertificaat) moeten kunnen voorleggen. In dat attest staat de energiescore van de woning en advies hoe meer energie kan bespaard worden.

Net zoals een huurder mag kiezen waar hij gaat wonen, heeft een verhuurder het recht om te kiezen aan wie hij verhuurt. Een verhuurder zoekt een huurder van wie hij hoopt dat hij de huurprijs zal kunnen betalen en goed voor de woning zal zorgen. Een eigenaar mag dus huurders weigeren. Er mag echter geen sprake zijn van discriminatie. Dit wil zeggen dat men een woning weigert te verhuren omwille van kenmerken van een persoon zoals bijvoorbeeld nationaliteit, geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand, politieke overtuigingen, ….

Woningkwaliteit

De woning die verhuurd wordt, moet voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Indien u zeker wil zijn dat de woning voldoet aan de normen kan u een conformiteitsattest aanvragen. In Merelbeke kost deze 62,5 euro voor een eengezinswoning. Wanneer de woning niet voldoet aan de normen kan de bewoner een onderzoek aanvragen naar de ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van de woning. Dit kan resulteren in een besluit tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.   

Vanaf 2013 geldt ook de rookmeldersverplichting voor nieuwe huurcontracten. Voor oudere contracten is een gefaseerde invoering voorzien. Om aan deze verplichting te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met minstens één rookmelder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders.

Vanaf 1 januari 2015 moeten eigenaars rekening houden met de dakisolatienorm. Geleidelijk aan zal het ontbreken van dakisolatie zwaarder doorwegen op de globale beoordeling van de woningkwaliteit. Hierdoor zal vanaf 2020 de afwezigheid van dakisolatie volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden.

Vanaf 2020 komt er een dubbelglasverplichting voor woningen. De Vlaamse Regering voert ook deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in. Vanaf 2023 houdt de afwezigheid van dubbel glas in dat een woning kan ongeschikt verklaard worden.

Registratie huurcontract en plaatsbeschrijving

Als eigenaar-verhuurder ben je verplicht om het huurcontract te laten registreren samen met de verplichte bijlagen. Je moet dit binnen de twee maanden na de ondertekening van het contract in orde brengen. De registratie is gratis en moet gebeuren bij het registratiekantoor van de gemeente waar de woning zich bevindt. Door de registratie van het huurcontract krijgt het contract een ‘vaste’ datum en wordt het bindend voor derden. Zo zal bij een verkoop de nieuwe eigenaar-verhuurder het contract moeten overnemen en moet de huurder de opzegtermijnen respecteren als hij het contract wil stoppen.

Samen met  het huurcontract moet verplicht de plaatsbeschrijving geregistreerd worden. Een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt in bijzijn van zowel de eigenaar als de huurder en omvat een beschrijving van de staat van de woning bij aanvang van de huur. Ze moet worden opgemaakt ten laatste één maand na de start van de huurovereenkomst. Beide partijen moeten de plaatsbeschrijving ondertekenen.  Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten.

De registratie van het huurcontract kan via www.myrent.be of via het plaatselijke registratiekantoor. (Registratiekantoor Merelbeke)

Infoavond zorgeloos verhuren

Op 9 mei 2017 ging een infoavond zorgeloos verhuren door in Merelbeke. Hierbij werden de verschillende aspecten van verhuren belicht: huurwet, huurconflicten, woningkwaliteit, sociaal verhuurkantoor en de premies voor eigenaars-verhuurders. De presentaties van deze avond kan je op deze pagina terugvinden.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten
of op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
info [at] sociaalhuismerelbeke.be

Bekijk ook

  • Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

  • Zit je met vragen over het huren van een woning? Dan kan je advies inwinnen bij verschillende diensten

  • U heeft een huis, appartement of studio die u wil verhuren? Ligt u wakker van alle zorgen en stress die een mogelijke verhuur met zich meebrengen? Zorgeloos verhuren kan via het Sociaal Verhuurkantoor!