U bent hier

Huisaansluitingen op de riolering

Wat?

Als er in je straat riolering aanwezig is, ben je verplicht je woning hierop aan te sluiten. Hierop is geen uitzondering mogelijk. Voor de aansluiting op de riolering moet je toelating vragen aan het gemeentebestuur.

Gescheiden stelstel

Je mag geen afvalwater lozen in de hemelwaterriool als er in de straat een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. Met een gescheiden rioleringsstelsel bedoelen we dat er zowel een afvalwaterriool en een hemelwaterriool aanwezig is.

Scheiding van afvalwater en hemelwater op perceelsniveau

In de toekomst worden enkel nog maximaal gescheiden rioleringsstelsels aangelegd waarbij op perceelsniveau afvalwater en hemelwater gescheiden wordt. Dit noemt men 'afkoppelen'. Meer informatie hierover vind je op onderstaand filmpje.

 

Als je plannen hebt om je oprit te vernieuwen, je tuin aan te leggen of andere verbouwingen te doen, houdt hier dan rekening mee zodat je de nodige voorzieningen kan treffen.

Waar gebeurt de aansluiting?

In de meeste gevallen is er al een wachtbuis (al dan niet met een bovengronds aansluitputje) aanwezig voor de aansluiting van je eigendom (woning, gebouw, bouwgrond). De ligging van de bestaande wachtbuizen kan je, samen met de nodige instructies, opvragen bij de dienst werken. Indien er nog geen wachtbuis aanwezig is, kan je de plaats in principe vrij bepalen, tenzij bepaalde locaties technisch onmogelijk zijn. Het afvalwateraansluitputje en het hemelwateraansluitputje worden in principe gebouwd tegen de rooilijn (scheiding tussen openbaar domein en privédomein).

Septische putten, individuele behandelingsinstallaties (IBA's), hemelwaterputten, infiltratieputten en bovengrondse dakafvoeren

  • Een septische put is verplicht wanneer er in de straat riolering aanwezig is of wanneer er in de toekomst riolering wordt aangelegd.
  • Een IBA (individuele behandelingsinstallatie) of een vloeistofdichte opvangput  is verplicht voor de woningen waar er in de toekomst geen riolering wordt aangelegd.
  • Een hemelwaterput met hergebruik is steeds vereist en infiltratieputten zijn soms vereist wanneer er geen gracht aanwezig is.

Hoe?

Je vult het aanvraagformulier huisaansluiting op de riolering in en bezorgt dit aan de dienst stedenbouw. Indien er nog geen wachtbuis aanwezig is, plaatst de gemeente die. Na ontvangst van het aanvraagformulier worden de werken in de planning opgenomen.

Tips bij de aanleg van riolering

Als je gaat bouwen is het belangrijk dat je architect de plaats van de aansluitingspunten kent. Bij het ontwerpen van het rioleringsstelsel van je woning of gebouw kan daar rekening mee gehouden worden. De exacte inplanting moet op de plannen vermeld worden.

Check ook de waterwegwijzer van de VMM.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Waar?

dienst Infrastructuur
Werkplaatsen de Werf
Kloosterstraat 26
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 80
09 210 32 99
werken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Elektriciteit, aardgas, water en kabeldistributie

  • De V-test is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen.

  • Tijdens een energiescan gaat een energiescanner samen met jou na hoe je zuiniger kan omspringen met energie in jouw woning.