Ruimtelijke ordening

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met de stedenbouwkundige voorschriften. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit de "Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening" en de afzonderlijke RUP's en BPA's.

BPA's en RUP's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.

Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan is een document waarin het bestuur beschrijft wat volgens hem de gewenste ruimtelijke structuur is en hoe die ruimtelijke structuur er gedurende een lange periode zou moeten uitzien.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.