Ruimtelijke ordening

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met de stedenbouwkundige voorschriften. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit de "Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening" en de afzonderlijke RUP's en BPA's.

BPA's en RUP's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.

Ruimtelijk Beleidsplan Merelbeke

Het ruimtelijk beleidsplan is een document waarin het bestuur beschrijft wat volgens hen het gewenste ruimtelijk beleid is voor de komende jaren.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.

Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Publieke inspraak van 28/06/2021 t/m 27/08/2021 over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen