U bent hier

11. RUP Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat

Wat?

Openbaar onderzoek

Vanaf 5 september 2016 wordt een openbaar onderzoek gestart waarbij burgers gedurende 60 dagen (t.e.m. 3 november 2016) bezwaar kunnen indienen. Vanaf 5 september ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (dienst stedenbouw) of online. Bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende deze 60 dagen per aangetekende brief, of kunnen bij afgifte tegen ontvangstbewijs toegezonden worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Koestraat

Het deel van het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Koestraat tussen de gemeentegrens met Gent, de Hundelgemsesteenweg, de begraafplaats van Ledeberg en de Schelde, wordt omgevormd naar een RUP. Momenteel zijn op deze site oude bedrijfsgebouwen gevestigd die al jaren niet meer gebruikt worden.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Merelbeke-Station

Het BPA Stationswijk wordt integraal vervangen door het RUP Merelbeke-Station. In eerste instantie wil men met dit RUP de verouderde visie van het BPA Stationswijk vervangen en éénvormigheid creëren langs de Hundelgemsesteenweg. Daarnaast kan door de implementatie van dit RUP een kernversterking van de wijk Flora mogelijk gemaakt worden. M

Waar ter inzage?

De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen ‘Merelbeke-Station’ en ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’  liggen ter inzage in het gemeentehuis van maandag 5 september tot en met donderdag 3 november 2016 bij de dienst stedenbouw, 1e verdieping, lokaal 110. Ook online kunnen de plannen geraadpleegd worden:

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be