23. BPA Ambachtelijke zone Roskam

Wat?

BPA Ambachtelijke zone Roskam

M.B. 12.11.1993

Dit BPA is goedgekeurd volgens artikel 17 van de toenmalige stedenbouwwet en bevat bijgevolg enkel de contouraanduiding van de “zone voor kleine en middelgrote ondernemingen” ; aan het BPA werden geen bestemmings- en/of stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd in de zin van artikel 4.4.1.1°. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Wel werden in de basisakte van deze ambachtelijke zone diverse stedenbouwkundige richtlijnen opgenomen die de goede ruimtelijke ordening voorstaan, zoals bepaald in artikel 4.32.1.§2. VCRO én waaraan iedere afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag wordt getoetst ; deze richtlijnen worden onverkort overgenomen in iedere verkoopakte van een eigendom binnen de ambachtelijke zone.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook