9. RUP Merelbeke Station

Wat?

RUP Merelbeke Station

Het BPA Stationswijk wordt integraal vervangen door het RUP Merelbeke-Station. In eerste instantie vervangt dit RUP de verouderde visie van het BPA Stationswijk en wil het éénvormigheid creëren langs de Hundelgemsesteenweg. Daarnaast maakt de implementatie van dit RUP een kernversterking van de wijk Flora mogelijk.

Kernversterking Flora

Om de kern van Flora te versterken wordt in dit RUP voornamelijk ingezet op betaalbaar wonen in het centrum van Flora, en dat zowel voor jonge starters als voor senioren. Daarnaast wordt een kwalitatieve ontwikkeling van enkele binnengebieden vooropgesteld, waar enkel ééngezinswoningen of gebouwen voor co-housing kunnen komen. Daarnaast moeten de waardevolle bomen hier behouden blijven en worden nieuwe groene ruimten met speelvoorzieningen gecreëerd. Achter de kerk van Flora wordt de omvorming naar een openbaar park voorzien.

Openbaar onderzoek

Vanaf 5 september 2016 wordt een openbaar onderzoek gestart waarbij burgers gedurende 60 dagen (t.e.m. 3 november 2016) bezwaar kunnen indienen. Vanaf 5 september ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (dienst stedenbouw, 1e verdieping, lokaal 110) of kan je het online raadplegen (zie documenten onderaan). Bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende deze 60 dagen per aangetekende brief, of kunnen bij afgifte tegen ontvangstbewijs toegezonden worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

Infovergadering

Op 2 september en 11 oktober 2016 werden informatievergaderingen georganiseerd waarin dit RUP werd toegelicht. De presentatie daarvan is onderaan deze pagina te downloaden.

Advies GECORO

Na het openbaar onderzoek werden de bezwaren behandeld door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Zij formuleerden eind januari een advies, dat op 21 maart in de gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken werd gepresenteerd. Onderaan deze pagina vind je de presentatie van deze commissie.

Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken

Op 18 april 2017 werd een gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken gehouden waar onder andere het RUP Merelbeke Station op de agenda stond. Tijdens die commissie werden de wijzigingen aan het RUP gepresenteerd zoals  het college van burgemeester en schepenen die aan de gemeenteraad wil voorleggen ter definitieve goedkeuring. Bij onderstaande bijlagen vind je ook de presentatie terug die tijdens de commissie werd gegeven.

Definitieve aanvaarding

Op 25 april 2017 werd het RUP definitief aanvaard door de gemeenteraad. De definitieve documenten, zoals het grafisch plan, de toelichtingsnota, de voorschriften en het onteigeningsplan zijn onderaan deze pagina te vinden.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be