Ruimtelijk structuurplan

Wat?

Het ruimtelijk structuurplan is een document waarin het bestuur beschrijft wat volgens hen de gewenste ruimtelijke structuur is en hoe die ruimtelijke structuur er gedurende een lange periode zou moeten uitzien. Bovendien zorgt het ervoor dat er een samenhang is tussen de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die te maken hebben met ruimtelijke ordening.

Er zijn ruimtelijke structuurplannen op drie niveaus:

op gewestelijk niveau voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang bevat. Er staat in beschreven hoe die elementen worden omgezet in taken die moeten worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest, door de provincies en de gemeenten.

op provinciaal niveau

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS), dat de structuurbepalende elementen van provinciaal belang bevat. Er staat in beschreven hoe die elementen worden omgezet in taken die moeten worden uitgevoerd door de provincie en de gemeenten.

op gemeentelijk niveau

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), dat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang bevat. Er staat in beschreven hoe die elementen worden omgezet in taken die moeten worden uitgevoerd door de gemeente.

Structuurbepalende elementen zijn elementen die de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur van het niveau in kwestie beschrijven.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst stedenbouw
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.