Conformiteitsattest

Wat?

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen. Het is niet verplicht zo een attest aan te vragen bij het verhuren van een woning. Het kan zowel aangevraagd worden voor zelfstandige woningen als kamerwoningen.

Het attest kan aangevraagd worden bij de gemeente door een standaardformulier in te dienen met bijhorende bijlagen. Het formulier dien je in via een aangetekende zending of tegen afgiftebewijs aan het college van burgemeester en schepenen. Als de woning conform blijft ontvang je het attest dat tien jaar geldig is.

Hoe?

Nadat je het aanvraagformulier op de correcte wijze hebt ingediend zal een gemeentelijk ambtenaar een woningcontrole uitvoeren en moet de burgemeester binnen de 60 dagen een beslissing nemen. Wanneer de woning voldoet aan de normen zal er een conformiteitsattest afgeleverd worden. Wanneer de woning niet voldoet aan de normen kan een procedure tot ongeschiktheid opgestart worden.Tegen de beslissing van de burgemeester kan beroep aangetekend worden bij Wonen-Vlaanderen.

Prijs?

De procedure kost 62,5 euro voor zelfstandige woningen en 75 euro euro per kamer voor kamerwoningen. De maximale prijs is 1250 euro per woning.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
of op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
info [at] sociaalhuismerelbeke.be

Bekijk ook

  • Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

  • Woningen en gebouwen die gedurende langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister.

  • Om verloedering tegen te gaan en om te voorkomen dat panden verloren gaan voor de woningmarkt, houdt de gemeente een inventaris bij van verwaarloosde gebouwen en woningen.