Leegstandsregister

Wat?

Door leegstand van woningen komen een deel van de bewoonbare woningen niet op de markt. Daarnaast zorgen ze vaak voor overlast voor de omwonenden. Om leegstand tegen te gaan, doet de gemeente regelmatig controles op leegstand en houdt ze een leegstandsregister bij.

Woningen en gebouwen die gedurende langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld.

Voorwaarden

Een woning wordt als leegstaand beschouwd als de woning meer als 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw wordt als leegstand beschouwd als meer dan 50% van de oppervlakte van het gebouw (< 5 are) niet wordt gebruikt overeenkomstig de functie van het gebouw. Als een woning of gebouw aan deze voorwaarden voldoet, wordt ze op het leegstandsregister geplaatst.

Een woning wordt geschrapt indien het gedurende 6 opeenvolgende maanden bewoond wordt. Een gebouw wordt geschrapt als kan bewezen worden dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw en dit gedurende 6 opeenvolgende maanden.

Hoe?

U kan een melding maken van een vermoeden van leegstand via een aanmeldingsformulier. Op basis van deze melding of op basis van een gemeentelijk leegstandsonderzoek wordt er ter plaatse een controle uitgevoerd. De leegstand wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag en een fotodossier. Als de woning opgenomen wordt op het leegstandsregister ontvangt de eigenaar een administratieve akte waarmee de woning opgenomen wordt op het leegstandsregister en het verslag.

Prijs?

Wanneer dat gebouw of de woning 12 maanden op die lijst staat, volgt er een belasting. De eigenaar van het gebouw of de woning zal hierover gecontacteerd worden. Het basisbedrag van de belasting is verschillend: voor een woning bedraagt de basisbelasting 1500 €, voor een kamer 300 €, voor een gebouw 2500 €. Hoe langer een pand op het leegstandsregister staat, hoe hoger de belasting oploopt. Na 3 jaar op de leegstandslijst worden de bedragen verdubbeld.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot
enkel op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

  • Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen.

  • Om verloedering tegen te gaan en om te voorkomen dat panden verloren gaan voor de woningmarkt, houdt de gemeente een inventaris bij van verwaarloosde gebouwen en woningen.