Melding verwaarlozing

Wat?

Verwaarloosde gebouwen en woningen geven een negatieve uitstraling aan de buurt en zijn soms ook een gevaar voor de openbare veiligheid. Om verloedering tegen te gaan en om te voorkomen dat panden verloren gaan voor de woningmarkt, houdt de gemeente een inventaris bij van verwaarloosde gebouwen en woningen.

Voorwaarden

Een woning is verwaarloosd wanneer zich ernstige gebreken of tekenen van verval vertonen aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijsten of dakgoten. Die gebreken moeten aan de buitenkant van de woning zichtbaar zijn.

Hoe?

Als je zelf een verwaarloosde woning of gebouw wil melden kan dat via het aanmeldingsformulier. Je vindt het onderaan deze pagina. De gemeente voert dan ter plaatse een controle uit en kan op basis van een technisch verslag met minimaal 15 punten een woning of een gebouw opnemen in de inventaris.

Prijs?

De eigenaars (houders van het zakelijk recht) van de geïnventariseerde panden worden belast met een jaarlijkse heffing. Dat moet hen aansporen om een einde te maken aan de verwaarlozing en hun panden weer geschikt te maken voor bewoning.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot
of op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
info [at] sociaalhuismerelbeke.be

Bekijk ook

  • Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

  • Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen.

  • Woningen en gebouwen die gedurende langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister.